Zij zit een vlinder achterna

Er is van alles mis, denkt ze,
als ze haar bh uitdoet
en zichzelf bekijkt.

Ze stopt met dansen
om de dans niet te verstoren
terwijl haar bloed verdampt.

Er komt een tijd
dat haar muziek verdwijnt,
haar stem verloren gaat.

Intussen staat ze stil op drijfzand:
hoe minder zij beweegt,
hoe langzamer zij zinkt

op loden schoenen.
Haar dagen teruggebracht
tot niets.